CV Steinar  

 

Født Sekken, i nåværende Molde kommune 1949

Sekken Ungdomslag, styremedlem/formann 1964-1965

Eksamen Artium, reallinje, Molde 1968

Haram kommune, lærer Brattvåg skole 1968-1969

Lærerutdanning Elverum 1969-1971
Elverum lærerskoles skoleavis 1969-1971
Elverum lærerskoles studentsamfunn 1970
Norske lærerskoleavisers pressekontor 1971

Grunnfag samfunnsfag Volda 1972
Forberedende eksamen Oslo 1974
Grunnfag norsk Gjøvik/Oslo 1975
Studier juss 1. avd. Lillehammer 1986-1987

Gjøvik kommune, lærer Skrinnhagen skole 1972-1987

Gjøvik kommune, lærer Biristrand skole 1987-2000
Lærerråd, samarbeidsutvalg og skoleråd
Samlingsstyrer 1973-1987
IKT-ansvarlig skolenivå 1995-2000

Norsk Lærerlag klubb, klubbleder 1980-1982, 1987-1989
Norsk Lærerlag lokallagsnivå, styremedlem/sekretær 1981-1994
Norsk Lærerlags fylkesnivå, styremedlem/arbeidsmiljøleder 1988-1997

Norsk Retrieverklubb avdelingsnivå, styremedlem/sekretær 1980-1981
Norsk Retrieverklubb sentralnivå, styremedlem 1992-1996
Norsk Retrieverklubb raserådsmedlem golden 2005-2008
Fuglehundklubbenes Forbund utstillingskomité, leder 1983-1985

Politisk parti kommunenivå, styremedlem lokallaget 1975-1979
Gjøvik kommune forbrukernemnd, medlem 1975-1979
Toten Herredsrett meddommer 1987-1995

Røllesby Vannverk, revisor 1987-2001

Kyrkjegardsfjellet Hytteforening, styremedlem/kasserer 1997-1999

Eiktunet Museum, styremedlem 1988-1992

Verneombud Skrinnhagen skole 1980-1982
Verneombud Biristrand skole 1987-2000
Hovedverneombud  Gjøvik kommune 1982-2012
AMU Gjøvik kommune skoleetaten 1985-1994
AMU Gjøvik kommune 1983-2012
Kursholder arbeidsmiljø 1986-2012
Medlem av 40 kommunale byggekomitéer 1986-2012

Ansvarlig for Gjøvik kommunes stoffkartotek 2000-2012