Lokalhistorie

 

Oldefar 
Jøris Lassesen Røvik Eik, 1822-1911, 
tok i 1860 over  sin svigerfars gard på Eik. 
Det sjeldne fornavnet Jøris 
ble opprinnelig skrevet Joris 
og er en fornorskning av George.

(Steinar Eik: Tegning 2002 
etter foto 1872.)

 

Jeg begynte med slektsgransking og lokalhistorie som 16-åring 
og har gransket både Livs slekt og egen slekt 
og har dessuten  skrevet manus for Sekken, Leksa og for Biristrand. 

 


Utgitte artikler

 

1971 Romsdal sogelag 
"Brodtkorb og Johansen-ætlinger på Sekken og omegn"
1977 Romsdal sogelag    "Sekkja-navn. Ei samling stedsnavn fra Sekken med mulige tolkninger."
1978

Romsdal sogelag


"Biri-Lars. Opplending og tømmermann på Sekken."
1980 Gjøvik historielag   
Biri-Lars fra Snertingdal. Opplending og tømmermann i Romsdalen."
1988 Gjøvik historielag   
"........ flytende død i Mjøsen"
1990 Gjøvik historielag   
"Barnedrapet på Myhre i 1746"
1991 Gjøvik historielag   
"Slektslinjer fra Redalen 1714"
1992 Gjøvik historielag   
"Klammeri på Kalverud. Glimt fra 1600-tallets Biristrand."
1992 Gjøvik historielag   
"En åsroing i skogen"
1994 Jostedal VS   
"Bjønnaskyttar'n fra Ormberg. Fra Jostedalen, - og tilbake."
1995 Jostedal VS   
"Bjønnaskyttar'n fra Ormberg. Oppbrudd."
1995 Gjøvik historielag   
"Spillemannsblod"
1995 Jostedal VS   
"Bjønnaskyttar'n fra Ormberg. På Vestad i Romsdalsfjorden."
1996 Jostedal VS "Bjønnaskyttar'n fra Ormberg. Legenden Anders Ormberg Vestad"
1998 Romsdal sogelag   
"Bjønnaskyttar'n på Vestad."
2013 H. E.Scherer (red)   
"A Timber Cutter from Åsroa."
2014 Vågstranda sogelag
"Severine fra Bårdgarden"
2014 Romsdal sogelag    
"Nødsårene 1772/73 på Sekken"

2015
Vågstranda sogelag "Skomakeren"
2015 Romsdal sogelag
"Tamburen Knut Hansen Bø på Vestad og Nesje"
2016 Romsdal sogelag 
"Feskar-Knut - bakgrunn og liv. Glimt fra fattigrådets arbeid på Sekken.
2016 Vågstranda sogelag
"To lange og en kort - det ringer"
2017   Romsdal sogelag
"Den hvileløse kaptein Junghans"
2017 Vågstranda sogelag
"Hjelvik-potet og andre potet-erfaringer"
2018 Romsdal sogelag
"Et utfattig 1700-tallsfamilie på Sekken"
2018 Vågstranda sogelag
"Mads Pedersen Bing - en militær befalingsmann"
2019 Romsdal sogelag
"Rasmus - bedemann på Sekken"
2019 Vågstranda sogelag 
"Mads Pedersen Bing - noen etterkommere"
2020 Romsdal sogelag
"Folk og teglverk i Romdalvika på Sekken"
2020 Vågstranda sogelag
"Kolstad noen tiår på 1700-tallet"

2022

Romsdal sogelag

"Skam at sige - lidt Brændevin."
2022 Vågstranda sogelag
"Major Jens Henrik von Hadeln på Nedre Reistad"
     

Artikler under utarbeiding:
2023 Romsdal sogelag
"Marte og Jøris Stenså og kjøpstaden Molde."
2023 Vestnes sogelag
"Anklaget for barnedrap i 1748."

2024
Romsdal sogelag "Aret på Solambønå"
2024 Vestnes sogelag
"Med huset på ryggen"
2025
Hedmark slektshistorielag

"Regnåsen - midt i verden"
2025 Romsdal sogelag
"Politimann, småbruker og livskunstner"
2026 Romsdal sogelag
"Auksjon på Vestad - Kaptein Drejer "
2026 Trysil kommune
"I Johan-gubbens tid"
2027 Romsdal sogelag
"Bryllupet på Bjørke"
2027 Trønderslekter?
"Jekteskipperen Ole Johansen og hans slekt"