Sekken i Romsdal  

 

Øya Sekken ligger midt i Romsdalsfjorden, et lite samfunn med ca. 150 innbyggere. 
I utgangspunktet var det ni garder på øya: 
Sekkenes, Eik, Vestad, Romdalvik og Skogvik på sørsida 
og Vedalshaug, Storvik, Sollibø og Sekkeseter på nordsida. 
På Sekkeneshaugen står en minnebauta, 
satt opp i 1962 som et 800-års-minne for slaget ved Sekken i 1162 
da kong Håkon Herdebrei falt i et slag på vei til kaupangen på Veøya. 
Folket på Sekken var fredelig den gangen,  - og er det fremdeles.

 

 

 

 

 

Familien har vært knyttet til garden Ytste Eik i åtte generasjoner, 
- helt fra 1753. Eiendommen Skogly ble bygd i 1975
.

 

 

 

 

 

Familien samlet i 2000:
Fra v.: Astrid Pauline, Randi, Solveig, Anton, Erling og Steinar.

 

 

 

 

 

 

Mor fylte 90 år den 7.nov. 2005